10 UNCU KOMANDO TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI « Tatvan Sesi Gazetesi #EVDE KAL

SON DAKİKA

10 UNCU KOMANDO TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Bu haber 21 Eylül 2020 - 11:43 'de eklendi ve 1.026 views kez görüntülendi.

2 KISIM TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇLAR İÇİN YEDEK PARÇA ALIMI (85 KALEM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/479068
1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURIYET CADDESI 146 13200 TATVAN/BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası : 4348275608 – 4348273426
c) Elektronik Posta Adresi : 10komdistihkam@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 85 Kalem Yedek Parça kalem bazında miktarlar İdari Şartnameye ekli 85 Kalem Yedek Parça İhtiyaç Listesinde EK-1’de (STOK numaralı) belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 10’UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI TAŞINIR DAYANIKLI 306 MAL SAYMANLIĞI(ORG.SUAT KUYAŞ KIŞLASI TATVAN)
c)Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip (25) takvim gün içerisinde def’aten teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu
Tatvan/BİTLİS
b) Tarihi ve saati : 02.10.2020 – 10:30

 • İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 • 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 • 7.İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 • 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı Tatvan/Bitlis İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 • 9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
 • 10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 • 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
 • 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 • 13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 • 14.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.