10 UNCU KOMANDO TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI « Tatvan Sesi Gazetesi #EVDE KAL

SON DAKİKA

10 UNCU KOMANDO TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Bu haber 05 Kasım 2020 - 12:44 'de eklendi ve 583 views kez görüntülendi.

Elektrik Enerjisi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/543088
1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURIYET CADDESI 146 13200 TATVAN/BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası : 4348275608 – 4348273426
c) Elektronik Posta Adresi : 10komdistihkam@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1901.791 KWH ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI EK-1 İhtiyaç
Listesinde Belirtilmiştir.Alınacak ELEKTRİK ENERJİSİ,
OCAK 2016 tarihli ve İNŞ.EML.D./İNŞ.GRP/ENJ.VER.
2016-1 sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 10 UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI TAŞINIR
TÜKETİM 306 MAL SAYMANLIĞI (ORG. SUAT KUYAŞ
KIŞLASI-TATVAN)
c)Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)
nezdinde uzlaştırmaya ve geçişe ilişkin işlemler
tamamlanarak 01 Ocak 2021 saat 00:00 itibariyle
aboneliklere ait okunan ilk endeksler tutanak altına
alınarak işe başlanacak ve 31 Aralık 2021 24:00 itibariyle
iş bitirilecektir. 01 Ocak 2021 saat 00:00 ile 31 Aralık
2021 saat 24:00 arasında kesintisiz olarak elektrik enerjisi
mal teslimi yapılacaktır. EPİAŞ nezdinde yapılacak
işlemlerin gecikmesi halinde EPİAŞ tarafından
belirlenecek tarihte işe başlanır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 10’UNCU KOMANDO TUGAYI İHALE KOMİSYON
BAŞKANLIĞI TATVAN/BİTLİS
b) Tarihi ve saati : 25.11.2020 – 10:30

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesindeuygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği” hükümlerine göre düzenlenmiş, Üretim Lisansı veya Tedarik Lisansı veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kabul edilen eşdeğer belgeler.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin notertasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 10’UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI TATVAN/BİTLİS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.