10 UNCU KOMANDO TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI « Tatvan Sesi Gazetesi

SON DAKİKA

10 UNCU KOMANDO TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Bu haber 25 Nisan 2019 - 12:52 'de eklendi ve 829 views kez görüntülendi.

7 KISIM (ARMUT, TAZE ERİK, TAZE KAYISI, KARPUZ, KAVUN, ŞEFTALİ VE TAZE ÜZÜM) MEYVE ALIMI

7 KISIM (ARMUT, TAZE ERİK, TAZE KAYISI, KARPUZ, KAVUN, ŞEFTALİ VE TAZE ÜZÜM) MEYVE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/191915
1-İdarenin :
a. Adresi : CUMHURIYET CADDESI 146 13200 TATVAN BİTLİS
b. telefon ve faks numarası : 434 827 56 08 – 434 827 34 26
c.elektronik posta adresi : 10komdistihkam@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a. Niteliği, türü ve miktarı : 5000 KG ARMUT, 5000 KG TAZE ERİK, 2.000 KG.TAZE KAYISI, 20000 KG KARPUZ, 15000 KG KAVUN, 4000 KG ŞEFTALİ, 4.000 KG TAZE ÜZÜM ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
B.Teslim yeri : 10 UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI TAŞINIR TÜKETİM 306 MAL SAYMANLIĞI (ORG. SUAT KUYAŞ KIŞLASI-TATVAN)
C. Teslim tarihi : 1. ARMUT 5.000 KG. 01 TEMMUZ 2019 – 31 EKİM 2019 2. TAZE ERİK 5.000 KG. 01 HAZİRAN 2019 – 31 EKİM 2019 3. TAZE KAYISI 2.000 KG. 01 HAZİRAN 2019 – 31 AĞUSTOS 2019 4. KARPUZ 20.000 KG. 01 HAZİRAN 2019 – 30 EYLÜL 2019 5. KAVUN 15.000 KG. 01 TEMMUZ 2019– 31 EKİM 2019 6. ŞEFTALİ 4.000 KG. 01 TEMMUZ 2019– 30 EYLÜL 2019 7. TAZE ÜZÜM 4.000 KG. 01 TEMMUZ 2019 –
31 EKİM 2019
3-İhalenin
a. Yapılacağı yer : 10 UNCU KOMANDO TUGAYI İHALE KOMİSYON
BAŞKANLIĞI TATVAN/BİTLİS
b. Tarihi ve saati : 09.05.2019 – 10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 10 UNCU KOMANDO TUGAYI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI TATVAN/BİTLİS adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 10 UNCU KOMANDO TUGAYI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI TATVAN/BİTLİS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.