AÇIK CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ- ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI « Tatvan Sesi Gazetesi

SON DAKİKA

AÇIK CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ- ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Bu haber 03 Eylül 2019 - 9:35 'de eklendi ve 541 views kez görüntülendi.

280 TON TAŞ KÖMÜR mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/411174
a) Adı : CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ- AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : BENEKLİ KÖYÜ MEVKİİ BİTLİS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU BENEKLİ KÖYÜ MEVKİ 13200 TATVAN/BİTLİS
c) Telefon ve faks numarası : 4348191344 – 4348191346
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
kullanılarak inidirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımının
a) Adı : 280 TON TAŞ KÖMÜR
b) Niteliği, türü ve miktarı : 280 TON TAŞ KÖMÜR ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu Kazan Dairesine söleşme imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2019 tarihine kadar Kurumun istediği miktarlarda peyder pey teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihii : Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu Kazan Dairesine söleşme imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2019 tarihine kadar Kurumun istediği miktarlarda peyder pey teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.09.2019 -11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri(e-tekliflerin açılacağı adres): Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler :
1-Bu işle ilgili faaliyet belgesi
2-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafındanm verilmiş onaylı Katı Yakıt Satıcı ve İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerine ilişkin bilgileri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler :
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgesine ait bilgiler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu veya Özel Sektöre Taş Kömürü Satış İşleri; Özel sektöre yapılan satış işlerininaralarında yapmış oldukları sözleşmenin bedelinin Ekap sistemine kayıtlı olması ve teklif zarfında sunulması.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir Ancak, ihaleye teklif verecek olanların e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dökümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu toplam bdel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ,ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13 Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38nci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.