SON DAKİKA

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Bu haber 09 Eylül 2019 - 17:32 'de eklendi ve 40 views kez görüntülendi.

KURU GIDA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/431835
1-İdarenin
a) Adresi : Fatih Mah.Bitlis Yolu Cad.No:83/1 13200 TATVAN/BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası : 4348276509 – 4348276508
c) Elektronik Posta Adresi : 751376@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 çeşit muhtelif kuru gıda alım ihalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Tatvan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Pansiyonu Ambarı
c)Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihityaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sözleşme sonuna kadar ürün peyder pey teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Fatih Mah. Bitlis Yolu Cad. No:83/1 Tatvan Atatürk
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
b) Tarihi ve saati : 17.09.2019 – 11:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.13. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
YETKİ BELGESİ – FAALİYET BELGESİ
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Ürünlerin ambalajlarında TSE Damgası, Tarım ve Orman Bakanlığının Türk Gıda Kondeksine uygunluğunu belirten damga veya etiketi olacaktır.
4.3.1.2. Ürünlewrin piyasaya arzına ilişkin belgeler :
GıdaSatış İzin Belgesi (İşletme Kayıt Belgesi)
4.1.3.3.Yetkili Kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Oda kayıt belgesi
Sicil Gazetesi/Vergi Levhası
Faaliyet Belgesi
4.3.2. Tedarik edilecvek malların numuneleri,katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren döküman :
Malların birer numunesi Muayene ve Teslim Alma Komisyonuna teslim edilecek. Muayene ve Teslim Alma Komisyonunun beğenmediği ve Teknik Şartnameye uygunluk arz etmeyen mallar teslim alınmayacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi :
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatih Mah. Bitlis Yolu Cad. No:83/1 Tatvan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer Hususlar : İhale, Kanunun 38nci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.