BİTLİS VALİLİĞİ İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI « Tatvan Sesi Gazetesi #EVDE KAL

SON DAKİKA

BİTLİS VALİLİĞİ İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI

Bu haber 29 Mart 2020 - 13:03 'de eklendi ve 304 views kez görüntülendi.

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu 26-27 ve 28.03.2020 tarihlerinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 26.03.2020 tarihli ve 2020/09 Sayılı Kararı

      İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri gereğince, 26.03.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1) İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne gönderdiği genelgeye istinaden İl Merkezi ve İlçelerde Valilik/kaymakamlıklarca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri hükmü uyarınca İl, İlçe, Belde Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri Meclisleri ile İl Genel Meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesine,

 2) Bu süreçte Mahalli İdarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuat çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanması şartıyla izin verilebileceğine;

Oy birliği ile karar alınmıştır.Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 27.03.2020 tarihli ve 2020/10 Sayılı Kararı

        İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri gereğince, 27.03.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 1. İlimiz mülki sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımızdan; yurtdışından gelenler ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya her ne şekilde olursa olsun temas nedeniyle Coronavirüs (Covid-19) bulaşma / taşıma şüphesi altında olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kolluk Birimlerince, “14 gün süreyle ikametgâhlarından ayrılmamaları” yönünde yazılı tebligat yapılmasına, bu kişilerden ikametgâhlarından ayrılmamaları yönündeki “1. İkaz”a uymayanlara, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına riayet etmemekten idari para cezası (3.150,00 TL) uygulanmasına, yapılacak “2. Kontrol”de de ikametgâhlarında bulunmadıkları tespit edilenlerin ise Valilikçe belirlenen yerlerde 14 gün süreyle sıhhi gözlem altına alınarak, haklarında tekrar idari para cezası (3.150,00 TL) uygulanmasına ve ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi uyarınca adli işlem yapılması için adli makamlara bildirilmesine,
 1. İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine farklı tarihlerde göndermiş olduğu yazı ve genelgelere istinaden 16.03.2020  tarih ve 2020/6 numaralı dönem toplantısı, 21.03.2020 tarihli ve   2020/7 numaralı dönem toplantısı, 24.03.2020 tarihli ve 2020/8 numaralı dönem toplantısı ve 26.03.2020 tarihli ve 2020/9 numaralı dönem toplantılarında  Bitlis Valisi Sayın Oktay ÇAĞATAY Başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Bitlis Valiliği Toplantı Salonunda toplanmış ve Bitlis İl Geneli (Merkez,İlçeler, Beldeler ve Köyler) adına İl Hıfzıssıhha Kararları alınmış olup, söz konusu toplantılarda alınan kararlara muhalefet eden firma,şirket,gerçek/tüzel kişilerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere;
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
 • Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası,
 • Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine,
 • İş yerlerine Kapatma/Ruhsat İptali işlemi uygulanmasına,

Oy birliği ile karar alınmıştır.Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 27.03.2020 tarihli ve 2020/11 Sayılı Kararı

        İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri gereğince, 27.03.2020 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

 1. İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne göndermiş olduğu 27.03.2020 tarih ve E.5929 sayılı yazısına istinaden Pazar/Satış Yerleri ile ilgili olarak İlimiz Genelinde;
 • Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmemesine, 
 • Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27 Mart saat 17.00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulmasına,
 • Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, Valilik ve Kaymakamlıklarca belediyeler ile işbirliği içinde, yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanmasına,
 • İl, ilçe ve beldede yaşayan vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazar/satış yerleri belirlenebileceğine,
 • Pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişiminde belediyeler tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere tedbirler alınabileceğine,
 • Mevcut Pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenlenmesine,
 • Bu amaçla mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dahil edilmesi vb), yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğünde geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin/parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesi tedbirlerinin biri veya hepsi birlikte kullanılmasına,
 • Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacak. Bu husus pazar/satış yerlerinde görevlendirilecek zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilmesine,
 • Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemleri alınması sağlanacak; bu husus belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından denetlenerek gerekli işlem yapılmasına,
 • Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbir alınmasına,
 • Pazar/satış yerleri en geç saat 19:00’a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılmasına,
 • Pazar yerleri/satış yerlerinde belediyeler pazar esnafı ve vatandaşlarımız için el dezenfektanı konusunda destek olunmasına,
 1. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere;
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
 • Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası,
 • Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine,
 • İş yerlerine Kapatma/Ruhsat İptali işlemi uygulanmasına,

Oy birliği ile karar alınmıştır.Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 28.03.2020 tarihli ve 2020/12 Sayılı Kararı

       İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri gereğince, 28.03.2020 günü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 1. İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne göndermiş olduğu 28.03.2020 tarih ve E.6009 sayılı yazısı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı talimatı ile Bitlis İl genelinde;
 • İller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi saat 17:00’den itibaren ancak Valiliğin izni ile yapılabilecektir.
 • Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir.
 • İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Bitlis İl Merkezinde  Kazım Dirik Cad. Çarşı Merkezi Eski Belediye Binası Merkez/BİTLİS adresinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar, İlçelerde ise İlçe Kaymakamları tarafından alınacak İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında belirlenecek adreslerde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde “şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi” düzenlenecektir.
 • Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır.
 • Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir.
 • Seyahat etmesine izin verilen otobüs,minibüs, midibüs ve faaliyet konusu her türlü toplu taşıma aracı olan taşıtlarda seyahat edecek yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır.
 • Seyahat İzin Kurulunca, yolculuk yapacak vatandaşların telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir.
 • Bitlis Valiliğince, ilimize gelecekleri bildirilen yolcuların il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.
 •  Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır.
 • Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir.
 • Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanacaktır.
 • İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliklerce yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler planlanacaktır.
 • Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, valiliklerce sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet  ürütmeleri sağlanacaktır.
 1. İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne göndermiş olduğu 25.03.2020 tarih ve E.5863 sayılı yazısına istinaden Bitlis İl Genelinde;
 •  Mevsimlik işçiler başta olmak üzere tarımsal üretimde çalışan vatandaşlarımızın barınma, çalışma alanlarının il/ilçe tarım müdürlükleri tarafından sürekli kontrol edilmesi, virüsün bulaşma riski yüksek olduğu değerlendirilen alanlarda İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına,
 • Tarım işçilerinin ulaşım koşullarının; hem virüsün yayılımın kontrol edilmesi hem de trafik kazaları ve mevzuatı yönünden yakinen takip edilerek gerekli tedbirlerin Trafik Zabıtası ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından alınmasına,
 • Tüm bu hususlarla birlikte çiftçilerin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak ve hasat edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesine, tarım işçisi çalıştıracak işverenin işçilerine maske temin ederek çalıştırması ve kişisel hijyen kurallarını eksiksiz sağlamasına,
 1. Sayın Cumhurbaşkanımızın 27.03.2020 Cuma akşamı yaptığı açıklamalar ve İçişleri Bakanlığı’nın “Koronavirüs Tedbirleri” konulu yazısına istinaden;
 • İl ve İlçelerde ikamet eden vatandaşlarımızın Van Gölü Sahil bandında her türlü; yürüyüş, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, konaklamak, spor, vb. faaliyetleri yasaklanmasına,
 • Ayrıca İlimiz genelindeki orman alanları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik yapmaları, konaklamaları, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerinin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, 27.03.2020 Cuma gününü 28.03.2020 Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00.00’dan başlamak üzere, virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar yasaklanmasına,
 1. 24.03.2020 tarih 2020/8 numaralı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ve 27.03.2020 tarih ve 2020/10 İl Hıfzısıhha Kurul Kararlarında İlimiz genelinde faaliyet gösteren market, bakkallar, büfeler, depolar, idari bürolar ve yiyecek-içeçecek satışı olan akaryakıt istasyonlarının sunulduğu işletmelerle ilgili alınan kararlara ilave olarak belirtilen iş yerlerinde çalışan personellerin maske  ile çalışmaları, bu işletmelerde azami olarak sosyal izolasyon mesafenin korunarak hizmet verilmesinin sağlanılmasına,
 2.  16.03.2020 tarih ve 2020/6 numaralı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında İlimiz genelinde Taziye Evleri kurulması yasaklanmıştır. Bu karara ek olarak İlimizde gerçekleşen ölüm vakaları sonrasında cenaze sahibi olan ev ahalisinin misafir kabul etmemeleri ve evlerinde taziye evi kurmamalarına,
 3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere;
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
 • Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası,
 • Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine,
 • İş yerlerine Kapatma/Ruhsat İptali işlemi uygulanmasına,

        Oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.