TATVAN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ « Tatvan Sesi Gazetesi

SON DAKİKA

TATVAN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 15 Ağustos 2019 - 14:49 'de eklendi ve 603 views kez görüntülendi.

Kırmızı Et, Tavuk ve Balık Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/385233
1-İdarenin
a) Adresi : Kale Mahallesi Yayla Caddesi No: 25/1
13200 TATVAN/BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası : 4348276750 – 4348271937
c) Elektronik Posta Adresi : 764854@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Alabalık (Temizlenmiş olarak) :400 Kilogram, Hamsi(Temizlenmiş olatrak): 300 Kilogram, Kemiksiz Dana Eti : 2000 Kilogram, Kemiksiz Tavuk Göğüs: 2000 Kilogram, Tavuk Baget:2500 Kilogram
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Tatvan Fen Lisesi Müdürlüğü Yemekhanesi Kale Mah. Yayla Cad. No: 25/1 Tatvan/BİTLİS
c)Teslim tarihi : Tatvan Fen Lisesi Müdürlüğü Pansiyon Mutfağına Kale Mah. Yayla Cad. No: 25/1 Tatvan/BİTLİS
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Tatvan Fen Lisesi Müdürlüğü Öğretmenler Odası
Kale Mah. Yayla Cad. No:25/1 Tatvan/BİTLİS
b) Tarihi ve saati : 20.08.2019 – 14:30

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.13. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli Kasaplar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge yada et ve et ürünleriyle ilgili üretim ve/veya satış yetkisi olduğunu gösterir resmi belge ibraz etmek zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi :
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tatvan Fen Lisesi Müdürlüğü Müdür Başyardımcı Odası Kale Mah. Yayla Cad.No:25/1 Tatvan/BİTLİS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 290 (ikiyüzdoksan) takvim günüdür.

13.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

15.Diğer Hususlar : İhale, Kanunun 38nci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.