TATVAN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ « Tatvan Sesi Gazetesi

SON DAKİKA

TATVAN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 15 Ağustos 2019 - 14:43 'de eklendi ve 703 views kez görüntülendi.

Gıda Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/385788
1-İdarenin
a) Adresi : Kale Mahallesi Yayla Caddesi No: 25/1
13200 TATVAN/BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası : 4348276750 – 4348271937
c) Elektronik Posta Adresi : 764854@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 40 Kalem Gıda Malzemesi Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Tatvan Fen Lisesi Müdürlüğü Pansiyon Deposu
Kale Mah. Yayla Cad. No: 25/1 Tatvan/BİTLİS
c)Teslim tarihi : Ödemeler bütçe ve teslimatlar dahilinde kısım kısım Tatvan Mal Müdürlüğü üzerinden yüklenicinin hesabına ödeme yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Tatvan Fen Lisesi Müdürlüğü Öğretmenler Odası
Kale Mah. Yayla Cad. No:25/1 Tatvan/BİTLİS
b) Tarihi ve saati : 21.08.2019 – 11:30

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Kamu ve Özel sektöre yapılan her türlü gıda malzemesi alım ve satım işi
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren döküman :
Satın alınacak ürünlere (sebze-meyve hariç) ait numuneler 3 iş günü içerisinde ihale komisyonuna sunulacaktır.Numune değerlendirmesi, ihale oturumları bittikten sonra yapılacaktır. En düşük fiyat teklif eden kişi-firma dan başlanarak komisyonca kabul görülmeyen numuneler varsa bir defaya mahsus değiştirileceğine dair taahhütname yapılacaktır. Numune değiştirme işlemi 3 (üç) iş günü içinde ihale komisyonunun istediği numune ile değiştirilmediği takdirde firma ihalede değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ürünler kapalı paketler halinde olacaktır. Teklif cetvelindeki sıralamaya göre sıralanacaktır. İhale sonucunda 1. ve 2. avantajlı isteklilere ait numuneler idarede kalacak ve sözleşme imzalandıktan sonra 2. istekliye ait numuneler geri verilebilir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

5.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6.İhale dokümanının görülmesi :
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tatvan Fen Lisesi Müdürlüğü Müdür Başyardımcı Odası Kale Mah. Yayla Cad.No:25/1 Tatvan/BİTLİS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 290 (ikiyüzdoksan) takvim günüdür.

13.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

15.Diğer Hususlar : İhale, Kanunun 38nci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.